Περιγραφή Εταιρείας

Διακριτικός Τίτλος: FOOD UNION
Αριθμός Μ.Α.Ε.:53144/020/Β/02/0017
Αριθμός ΓΕΜΗ: 030057213000 1
ΦΕΚ.12092/04.12.2002
ΕΔΡΑ:
Ναύπλιο- Αργολίδος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
27520- 96296